דיווחי סביבה וניטור סביבתי

דיווחי סביבה וניטור סביבתי

הפיקוח בנושאי פליטות לסביבה כולל דרישות דיגום, ניטור ודיווח תקופתיים. דרישות אלו מעוגנות ברישיון העסק המגדיר את המשתנים הנדרשים לניטור בפליטות לשפכים ולאוויר ואת תדירות הביצוע.

מעבר לכך נדרשים יצרנים גדולים גם לדווח את סך הפליטות והעברות לסביבה אחת לשנה, במערכת מפל"ס (מרשם פליטות לסביבה, PRTR).

הדיווח התקופתי נעשה ברובו במערכת ממוחשבת ובהזנת קבצים למערכות המשרד להגנת הסביבה.

דיווח המפל"ס השנתי דורש הכנה מורכבת יותר וניתוח תהליכי הייצור והעבודה של המפעל.

המקצועיות בהבנת הנתונים ואופן הצגתם יכולה לעזור למפעל להציג נכונה את ההשלכות הסביבתיות של פעילותו.

 

מעבר לחובת הדיווח, חברות ציבוריות החלו לדווח באופן וולנטרי את נושאי האחריות תאגידית (Corporate Social Responsibility). הדיווח מתייחסת לאחריות ולהשפעה של עסקים על היבטים של: איכות סביבה, עובדים, קהילה, שקיפות ועוד. באירופה דיווח אחריות תאגידית הוא חובה לארגונים המעסיקים מעל 500 עובדים, ובעשור האחרון גם הבנקים בארץ מחויבים לכך.

 

דיווח איכות הסביבה מהווה גורם חשובה בדעת הקהל לגבי התאגיד. הכנת דיווח סביבתי מעמיק המציג בשקיפות את פעילות החברה ואת הדרכים לייעול השימוש במשאבים והפחתת הפליטות לסביבה יכולה לשפר את נראות התאגיד בעיני המשקיעים והציבור.

מעוניין בייעוץ סביבתי?

השאר פרטים ונחזור בהקדם: