מיחזור מים

מחזור מים

מדינת ישראל  היא מובילה עולמית בתחום מחזור מי שפכים. מעל 85% מהקולחים משמשים להשקיה חקלאית. בעידן ההתפלה אנו שותים מי ים מותפלים ומשקים את החקלאות בשפכים מטוהרים (קולחים). השילוב של התפלה ומחזור שפכים מאפשר למדינת ישראל להחזיק רמת חיים גבוהה (ע"י ההתפלה) ושדות ירוקים (ע"י השקיה בשפכים מטוהרים).

מחזור מים אינו רק טיהור שפכים ברמה העירונית.

מחזור מים בתעשייה הוא כלי מפתח להתייעלות. כל קוב מים שזורם לביוב מחייב לרוב טיפול קדם בשפכים ורכישה של מי רשת נוספים. מחזור המים חוסך תשומות רבות ומונע חיכוך מיותר עם הרגולציה הסביבתית.

ZLD – Zero Liquid Discharge

הרעיון שלא לפלוט כלל שפכים נובע בעיקר מהרצון לניתוק מהרגולציה. תהליכי ריכוז בהתפלה ואידויי ולבסוף גם גיבוש מאפשרים מחזור מים טהורים ופליטה של מוצקים בצורה של בוצות או תמלחות.

זרם הפינוי קטן מאוד ומרוכז ולרוב ידרוש פינוי כחומר מסוכן. יחד עם זאת קיים חסכון במים ונמנע הצורך בדיגום שפכים והתמודדות עם התקינה בתחום הביוב.

מיחזור מים אפורים

מחזור מים ברמה העירונית יכול להיות גם בתוך המבנה עצמו. המים האפורים, שהם מי מקלחות וכיורי הרחצה, יכולים להיות ממוחזרים לשימושים משניים כדוגמת גינון ואף להדחת אסלות.

חשוב להבין שהמים האפורים הם ביוב מדולל בעל סיכונים בריאותיים וסביבתיים ומחייב טיפול נאות. ללא טיפול בחומר האורגני וגורמי המחלה יתקבלו מי השקיה, שלאורך השנים יפגעו בקרקע ובצמחייה וכן יכולים להוות סיכון מידי למחלות מעיים. למרות שמחזור מים אפורים נפוץ בארץ, הוא לרוב בצורה שאינה חוקית.

בתחום זה יש להשקיע בטכנולוגיה אמינה שכוללת טיפול ביולוגי והתאמת אופן ההשקיה לתברואה. הפוטנציאל הגדול במחזור מים אפורים הינה בבנייה רוויה, בתי מלון ומעונות. במבנים גדולים ניתן להקים מתקן מתקדם לטיפול במים האפורים ולהבטיח ניהול תקין של מערכות מים נפרדות לצרכי גינון או הדחת אסלות.

השקיה בקולחים

גאוותנו על ההשקיה בקולחים גדולה, ואנו מייצאים ידע זה בצמוד לטפטפות לעולם כולו. הניסיון הרב של השקיה בקולחים הביא ליידע גם על גורמי הסיכון והחסרונות של ממשק זה.

איכות הקולחים השלישונית בארץ מחמירה מתקני קולחים בעולם, עקב השימושים הנרחבים המחקר והניסיון. כיום ידוע על המצאות של חומרים אורגניים שאריתיים בקולחים ובכלל זה גם חומרים רפואיים וחומרים בעלי השפעה על המערכת האנדוקרינית. אין כיום הוכחה לנזק או סיכון ברור, אך התפלת קולחים ייתכן ותידרש בעתיד לצורך סילוק חומרים אלו. שנים של השקיה בקולחים ומחקר חקלאי מצאו גם השפעות על מבנה הקרקע ותנובות הגידולים.

מעוניין בייעוץ סביבתי?

השאר פרטים ונחזור בהקדם: