פרויקטים

אשפה ובוצות

מחזור אשפה עירונית מעורבת: הפרדה, עיכול אנארובי וייצור ביוגז וחשמל – תכנון תהליכי וניטור – חץ אקולוגיה והנדסה

טיפול אנארובי באשפה עירונית מעורבת – הקמה והרצה – חץ אקולוגיה,חירייה

בחינת חלופות לטיפול בפסולת עירוננית מעורבת במרכז אמריקה, קרן הון impact investment

קומפוסט בוצת טיפול אנארובי. קומפוסטציה וניסויים חקלאיים

מחזור פסולת תעשייתית – RDF

מים ושפכים

שיקוע מתכות משפכי תעשייה

ייעוץ וליווי סביבתי להיתר בניה מסחרי / תעשייתי

טיפול רגולטורי בנושא איכות שפכי תעשייה , כללי תאגידי מים וביוב

תכנון, רכש והקמה של מתקן חלוץ להפקת מים מהאוויר, מוסד הטכניון

שדרוג תחנת ניטור מקוונת למי נחל הקישון

מניעת אצות ואילוח ביולוגי במאגרי מים ומגדלי קירור

מתקן חלוץ להתפלת שפכים – תכנון, בניה והפעלה מוסד הטכניון למחקר ופיתוח, מט”ש ניר עציון– 

סילוק ניטראט ממי באר – חילוף יונים ורגנרציה ביולוגית תכנון  – הקמה וניטור – מוסד הטכניון למחקר ופיתוח קרא על טיוב בארות

מניעת אילוח (פאולינג) של ממברנות ומערכות השקייה – מוסד הטכניון למחקר ופיתוח

מחזור מי חממות מוסד הטכניון למחקר ופיתוח

תקן איכות מי נחלים + תחנת ניטור מקוונת למי הנחל  – רשות נחל הקישון 

סרטון מפעל מחזור אשפה וטיפול אנארובי בפסולת אורגנית