טיפול בפסולת תעשייתית

טיפול בפסולת

האשפה של כל עסק היא בעיקר שלו, לא דומה לפסולת אחרת.
אנחנו יוצרים את הפסולת ואנחנו חייבים לתת את הפתרונו למניעה מחזור וטיפול.

פסולת תעשייתית

פסולת תעשייתית, היא לרוב הקלה יותר לטיפול. צמצום הפסולת הוא בידי המנהלים והטיפול בה קל יותר היות וניתן להפריד במקור ובמקרים רבים גם להשיב אותה לקווי הייצור. מחזור חומרי הגלם יכול לשמש גם לתעשיות אחרות וכיום ניתן לבצע סחר בפסולות במטרה למצוא להם שימוש תעשייתי נאות. השבת אנרגיה מפסולת תעשייתית היא קלה וכיום בארץ ובעולם קיימים מפעלים להפקת תחליפי דלק מפסולת תעשייתית יבשה בעלת ערך היסק מספק. דלק זה מכונה – Refused Derived Fuel – RDF או SRF.

הכרות עם שיטות מיון ושווקים של חומרי גלם מאפשרות לנו לתת ייעוץ סביבתי לתעשייה ולמצוא פתרונות טכנולוגיים בתחומי המפעל או פתרונות שוק מחוץ למפעל לזרמי אשפה שונים. צרו קשר לניתוח חלופות טיפול בפסולת במפעלכם

פסולת עירונית

המונח המקצועי הוא פסולת עירונית מעורבת.

MSW – Mixed / Municipal Solid Waste. התערובת שאנו זורקים לשקית האשפה בצרוף פסולת מסחרית, פסולת מסעדות, גזם ועוד יוצרים תערובת מיוחדת ומאתגרת לטיפול.

אסטרטגיות שונות קיימות למחזור פסולת עירונית מעורבת. הגישה האירופית של הפרדה במקור מחייבת מאמץ ניכר מהאזרחים, לוגיסטיקת איסוף מורכבת וכן מפעלי קצה שונים. טכנולוגיות מסוימות, כדוגמת המפעל של חץ אקולוגיה בחירייה, מסוגלות לבצע את ההפרדה והמיון במפעל. כיום ציוד אלקטרואופטי מאפשר זיהוי הרכב החומרים ב IR והפרדה ממוכנת ביעילות גבוה של חומרי גלם רבים. טכנולוגיה זו מיושמת במרבית המפעלים המתקדמים לטיפול בפסולת עירונית.

שאלת המחזור תלויה ביכולת המיון, ניקיון החומרים הממוחזרים ובשוק של חומרי הגלם. בארץ עקב מחסור במעלי מחזור קיים ייצוא של פלסטיק וקרטון. גישה זו של ייצוא הפסולת בעייתית. לאחר איסור ייבוא פסולת לסין, קרסה תעשיית המחזור האמריקאית שעד ל 2018 ייצאה את מרבית חומרי הגלם הממוחזרים למזרח.

פסולת אורגנית שמכורה בעיקר בשאריות המזון פוגעת במחזור ובאיכות שאר מרכיבי הפסולת, ולכן הפרדת יכולה לתרום למיצוי המשאבים באשפה. טיפול בפסולת אורגנית אפשרי ע"י תסיסה אנארובית בתהליך תעשייתי המפיק ביוגז מהפסולת. התהליך מחייב ידע והבנה למניעת בעיות תפעוליות לציוד התעשייתי ולתהליך האנארובי.

שאריות המזון יכולות לעבור גם תהליך קומפוסטציה ולהפיק דשן אורגני. קומפוסטר בייתי פועל היטב כאשר בעלי הבית מסורים לעניין. ברמה עירונית הכנת קומפוסט מאשפה דורשת הפרדה במקור איכותית למניעת פסילת הקומפוסט עקב זיהום בחומרים זרים כדוגמת שברי זכוכיות.

הפקת אנרגיה מפסולת הינה למעשה התהליך הראשון שפותח לטיפול באשפה. המשרפות של אמצע המאה הקודמת עברו שיפורים. הפעלה קפדנית יכולה להביא לעמידה בתקנים המחמירים של פליטה לאוויר. תהליך זה יקר מאוד לתפעול. המשרד להגנת הסביבה החל בתהליך להקמת מתקני השבת אנרגיה מפסולת  – פלא – פסולת לאנרגיה.

טכנולוגיות חדשניות כדוגמת גזיפיקציה יכולות להשיב אנרגיה תוך צמצום מזמי האוויר במקור והקטנת המתקנים לטיפול בגזי הפלטה שיש במשרפות מסורתיות.

מעוניין בייעוץ סביבתי?

השאר פרטים ונחזור בהקדם: