שפכי תעשייה

טיפול בשפכי תעשייה

תהליכי ייצור מלווים כמעט תמיד בפליטות שונות. שפכי התעשייה מחייבים ברוב המקרים טיפול קדם לפני פליטה לביוב העירוני.

הזמנת סקר שפכים וייעוץ לטיפול בשפכים

הייעוץ הסביבתי מתחיל מסקר שפכים שמהווה את הבסיס לתכנון תהליכי נכון של מתקן קדם לטיפול בשפכים.

בתהליך של סקר שפכים יוגדרו כמויות השפכים ואיכותם. מפעל מזון ומפעל מתכת שונים באופי השפכים. אבל גם בין שפכי מפעל מזון אחד למפעל השכן יש שונות רבה המחייבת החלטות לגבי אופן הטיפול. האם יורחקו מוצקים מרחפים, או שנדרש לטפל בחומר האורגני המומס. האם תיקון pH מספק או שיש לשקע בוצה מינרלית. האם חריגות הנתרן והכלוריד ניתנות לפתרון או שאולי ניתן לקבל הקלה מרשות המים.

הנדסת התהליך נרתמת לתכנון המתקן.

הידע, הניסיון, והכרת טכנולוגיות רבות מאשפרות מתן פתרון טכנולוגי נכון תוך התחשבות בצרכי המפעל ובעלויות ההקמה וההפעלה.

טיפול בשפכים בעומס אורגני גבוה יכלול לרוב תהליך טיפול אנארובי, ואילו הגעה לערכי פליטה נמוכים יידרוש גם טיפול אנארובי בשפכי תעשייה כדוגמת בוצה משופעלת.

תהליכים מודרניים של שילוב ממברנות ( MBR– Membrane BioReactor) או נשאי ביומסה (MBBR Moving Bed BioReactor) יכולים לתת פתרונות לאי עמידה של מתקן קיים בעומס השפכים שגדל עם השנים.

עם התקדמות האכיפה הסביבתית והבדיקות של תאגידי המים נדרשים המפעלים לעמוד בתקני הפליטה המוגדרים על ידי “כללי תאגידי מים וביוב” (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב). האכיפה והקנסות מחייבות מפעלים לטפל במפגעי השפכים.

לעיתים, התנתקות מוחלטת ממערכת הביוב יכולה לסיים תהליך ארוך של קנסות ושימועים. צמצום השפכים ע”י ריכוזם ואף אידוי ומיצוק (ZLD Zero liquid discharge) יכולים לפתור בעיות רגולטוריות ותפעוליות, אך מחייבים התאמה מוקפדת של הפתרון לשפכים וניתוח עלויות ההקמה והתפעול (אנרגיה).

טיפול בשפכים בתעשייה וסקר שפכים – אילן כץ

שרותי היעוץ של המהנדס אילן כץ מספקים את כל שלבי התכנון וההפעלה במטרה לעמוד בדרישות הרישוי הסביבתי וביצוע סקר שפכים. למפעל לא נדרש רק יועץ איכות סביבה, אלא נדרש יועץ סביבה בעל ידע בהנדסת סביבה והנדסת תהליך. שירותים אלו כוללים בהמשך גם ניטור סביבתי ועזרה בדיווח סביבתי למשרד להגנת הסביבה כולל גם מרשם פליטות לסביבה, הנדרש ממפעלים משמעותיים בהיקפם ברמה שנתית.

צרו קשר לקבלת חוות דעת על מצב הטיפול השפכים במפעלכם !

 

מוצא שפכים לנחל הקישון