היתר בניה ופרשה טכנית

היתר בניה ופרשה טכנית

הקמה של פרוייקט והפעלתו דורשים היתרים. הוצאת הייתר בנייה למבני תעשייה ורישוי עסק תעשייתי מחייב התייחסות למגוון נושאים סביבתיים ואישורם מול איגודי הערים או  המחוזות של המשרד להגנת הסביבה.

התארגנות מוקדמת לעמידה בדרישות סביבה ויאפשרו בניית המפעל והפעלתו בחיכוך מועט עם הרשויות, בזמן הקצר האפשרי, וכמות “הפתעות” נמוכה, שתדרוש פחות השקעות לא מתוכננות, והתארכות לוחות הזמנים.

כמו בכל פרוייקט, השקעה בתכנון חוסכת עלויות רבות בשלב הביצוע, ולכן חשובה השקעה בתכנון מערכות סביבה והתארגנות לעמידה בדרישות הסביבתיות ורישיון העסק משלבי הפרוייקט הראשונים.

בשנים האחרונות החלה רפורמה ברישוי הבניה ורישוי העסקים, במטרה לשפר וליעל את הליכי רישוי העסקים ולהקל ככל הניתן על בעלי עסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים. זאת, תוך כדי הקפדה על המשך הפיקוח על העסקים על-מנת להבטיח את מטרות חוק רישוי עסקים. בהיבט הסביבה הדרישות נשארו כבעבר ומחייבות הגשת מסמכים מפורטים.

משרד להגנת הסביבה דורש לקבל את מלוא הנתונים ופרוט מתקני היצור והטיפול. נדרשת התייחסות לחומרי הגלם והצורך בהיתר רעלים. אופי השפכים שיתקבלו ומתקני קדם הטיפול מפורטים ב"פרשה הטכנית" של המפעל. איכות האוויר מתוארת במסמך "סקר תהליכים ופליטות" והנספחים שלו.

אנו נכתוב את המסמכים הסביבתיים וננהל את התהליך מול הרשויות עד לקבלת הייתר הבניה. מסמכים אלו יכתבו מתוך גישה של הנדסת סביבה וישמשו בהמשך לאפיון צרכי המפעל לרמת הצעות מחיר ומפרטים מול ספקי ציוד וקבלנים.

מעוניין בייעוץ סביבתי?

השאר פרטים ונחזור בהקדם: