מאמרים

חקר קריסת ראקטור

מקרה שהיה כך היה…
• מפעל וותיק עם צוות מיומן שמפעיל אותו עם קיצורי נהלים, לכאורה לטובת התייעלות וחסכון.
• תחזוקה לקוייה והפעלה ללא שימוש בכל המכשור האנליטי.
• עקיפת מנגנוני בקרה לצורך מתן מענה לעומס ותפוקות.
• מתפתחת סתימת צנרת שלא מזוהה, עקב עקיפת ההתרעות בתוכנת הבקרה.
• מילויי יתר של מכל.
• וכתוצאה מכך ← פריצת הגג של מכל 1000 קוב, גלישת נוזל תהליך ובוצה בהיקף של 200 קוב.
• נפילת חשמל וחוסר יכולת לשליטה, סגירת ברזים ועצירת הגלישה.

ובהמשך:
• השבתת מתקן והפסקת פעילות המפעל.
• עלויות ניקוי ופינוי.
• עלויות תיקון גבוהות.
• נזק סביבתי ותדמיתי.

תעוד מפלסים במכלים ביום האירוע:

מנגנון הקריסה:

במבט ראשוני היה חשד להתבקעות המכל עקב תת לחץ פנימי – מיניקה של משאבה או סיפון, בהסתמך
על קימוט דופן המכל שקרסה פנימה. יצירת הוואקום יכולה להיגרם מגלישת מים בסיפון או חזרה לכיוון
ההזנה. יציאה של ליטרים בודדים ממכל אטמוספרי ללא נשם ידועה שיכולה לגרום לקריסת מכלים, אך
במקרה זה, המכל היה בעודף לחץ ומנגנון הוואקום לא רלוונטי.
בבחינה של כלל הממצאים ההסבר לקריסת המכל הוא לחץ יתר.
דחיסת החומר למכל הביאה למילוי מעבר לגובה המרבי. נמצאו סימני "ניפוח" שהביאו להתרוממות היקף
המכל התחתון. כפי שהמכל מתעגל מטה, באותו אופן גם מתעגל הגג, ואף יותר מכך מכיוון שאין התנגדות
של משקל הבוצה, כפי שקיים בתחתית.
המכל עמד מדוחס ככל הנראה כשעתיים עד לכשל בריתוך בתפר שבין הצילינדר לבין הגג הקוני.
הכשל היה בנקודות שבין קורות החיזוק בגג, היות ואלו הנקודות של המתיכה המרבית – היקפית )בניצב
למישור הצילינדר( וגם בניצב למישור הגג. ניתן היה לראות שנקודות שנותרו "ישרות" בדופן המכל הן
בקרבת קורות החיזוק של הגג )שכולם מסתיימים בעמודי המעקה(
הגג מעוקם מעלה ואילו דופן הצילינדר הפכה למצולעת באזור העיקרי של הקריעה. )תמונות בעמוד הבא(.

המצולע נגרם מכך שקורות החיזוק של הגג נותרו ישרות יותר בעוד פלטת הגג נמתחה יותר מעלה. המתיחה
משכה את דופן המכל חזק יותר מאשר עיגוני הקורות ולכן הרדיוס התיישר פנימה, דבר שנראה כקריסה
פנימה.

מראה המכל בעת מתיחה מלחץ פנימי.
1. המכל מתנפח החוצה.
2. החיבור לקרקעית נמתח מול כח הכובד מטה ולכן יוצר כיפוף של התחתית מעלה.
3. בגג יש התנפחות מעלה אך החיזוקים הרדיאליים יוצרים גם כיפופים כיפתיים בגג בין קורות החיזוק.
4. המתיחה החזקה ביותר בין הדופן לגג נמצאת בין קורות החיזוק שבגג.

התרוממות המכל ועיוות גרמושקה
עיוותים בגג וכשל הריתוך

תמונות להשוואה של קריסת מכל עקב וואקום

מעוניין בייעוץ סביבתי?

השאר פרטים ונחזור בהקדם: