טיפול בחריגות מים וביוב

טיפול בחריגות מים וביוב

תשלומי המים והביוב לתאגידי המים מנוהלים היום בהתאם לחוקים ותקנות שונים.

שפכי תעשיה צריכים לעמוד בתקן השפכים ע"פ "כללי תאגידי המים והביוב". הכללים מגדירים מה מותר להזרים לביוב וכן את הריכוזים של חומרים שונים הנחשבים חריגים או אסורים. לכל חומר, בהתאם לריכוזו, קיים תעריף קנס הנקבע ע"י רשות המים. אמנם קיים סימולטור לחישוב גובה הקנסות, אך ריבוי הפרטים מקשה את הבנת אופן חישוב הקנסות בגין חריגות בהזרמת השפכים.

 

חובת המפעל לעמוד בתקן הזרמת שפכי התעשייה ולמנוע נזק למכון הטיהור האזורי, או פגיעה באיכות הקולחים, שבהמשך יגיעו להשקיה חקלאית.

תפעול נכון של מתקני קדם הטיפול בשטח המפעל, וכן מניעת הזרמת חומרים קשיי טיפול לשפכים, ימנעו את הצורך להתמודד על בעיות באיכות השפכים ותשלום קנסות שיכולים בקלות להגיע לעשרות אלפי ₪.

 

בחינה מקצועית של דוחות ניטור השפכים והודעות הקנס יכולה להצביע על הבעיה ולתת פתרון ומניעת המשך החריגות והקנסות.

במקביל אנו בוחנים את אופן חישוב הקנס ובודקים האם תואם לספיקת השפכים, לתדירות החריגות ולאיכות השפכים. בדיקה פיסית בשטח יכולה גם לברר האם אופן דיגום השפכים מייצג את שפכי העסק. בתהליך זה ניתן להגיע לחסכון בגובה הקנס וכן לפעול לקבלת היתר לחריגות באיכות השפכים.

מעוניין בייעוץ סביבתי?

השאר פרטים ונחזור בהקדם: