עדכונים

ידיעות מהשטח - פסולת, מים ושפכים

המלצות למדיניות פסולת

היום 15.10.20 הסתיימה הגשה של הצעות למדיניות הפסולת של ישראל לעשור הקרוב

המלצותיי מתבססות על מספר עקרונות מרכזיים, בראשם ההבנה שהשוק מובל על ידי שיקולי רווח והפסד. מכיוון שמשק האשפה נמצא בידיים פרטיות, הכלכלה מובילה את הביצועים ולא היעדים הלאומיים להפחתת ההטמנה ומחזור. בהתאם על המדינה לפתור כשלי שוק כך שהכלכליות והמחזור יעלו בקנה אחד. בנוסף מדינת ישראל צריכה לאמץ מדיניות וטכנולוגיות מהעולם רק לאחר התאמה למשק האשפה הישראלי, השונה באופי הצרכנים והפסולת מהמצוי באירופה. ולבסוף, שינויי מדיניות האשפה בעשור האחרון בזבזו זמן יקר ומביאים לאובדן אמון הציבור. יש לפעול בעקביות ובשקיפות מרבית ולהבטיח את שותפות האזרחים והתעשייה בתהליך

רכבת הפסולת דוהרת להטמנה

בשורה ? למשק הפסולת בארץ “20% הטמנה ב 2030” … שוב מתחלף השר(ה) שוב משתנה המדיניות והיעד נשאר רחוק ובלתי מושג. בעוד עשור נמשיך להחליף מידיניות וה 20% ישאר המספר של מה שלא מוטמן. שוק הפסולת מחייב גישה משולבת של פתרונות. השבת אנרגיה מפסולת ישראלית נידונה לבעיתיות והיא תצליח רק על זרמים שהופרדו (מכאנית, ולא במקור) ויתאימו לשרפה. במקביל יש לקדם פתרונות לפסולת האורגנית ולפתח שוק לחומרי הגלם הממוחזרים.
עצירת תוכניות ומחיקה של כ 4 שנות עבודה של המשרד הן כניעה ל- “נימבי” של רמת השרון

מחזור, היגיינה וסביבה לאור הקרונה

עולם המחזור נעצר לאור סיכוני הקורונה. כיצד תראה התעשיה לאחר חלוף המגפה ? ה

האריזות החד פעמיות מקבלות משמעות חדשה בנושא היגיינת המזון. המאבק בכוסות החד פעמיות נעצר   ורשתות מזון מהיר בארה”ב חזרו לחד פעמי, לאחר שכר אימצו מדיניות של  כוסות אישיות רב  פעמיות.    אבל קיימת גם חלופה מעגלית של כוסות לשימוש חוזר עם שרות שטיפה וחיטוי. ה

בדומה גם אריזות המזון המוכן, וגם המזון בתפזורת במרכולים, מחייבים מחשבה מחודשת על הגיינה ושימוש במשאבים. בחלוף המגפה המזון יהיה ארוז, אך נדרש שאריזות אלו יהיו ניתנות למחזור ותפיסת שימוש מעגלית תאפשר מחזור באופן כלכלי, מתועש והיגייני. ה

הקורונה צריכה להעמיד את האנושות בפני מראה של יחסי האדם עם הסביבה. הפעם וירוס אנימלי קפץ לביקור והפיל את כל הבורסות בעולם. אבל אנו כבר סובלים מהשבתות ופגיעה כלכלית קשה עקב שרפות (אוסטרליה), הצפות (נהרייה, כדוגמה), מחסור עולמי במים והתפשטות מזיקים. האם נלמד להשקיע בהווה להתמודדות עם כוחות הטבע בעתיד? האם מחסני הציוד הרפואי יתוחזקו ? האם נשקיע למען הפחתת זיהום האויר וההתחממות הגלובלית ? האם נחסוך במשאבים ונעבור לכלכלה מעגלית ? ה 

דעת הקהל ולחץ ציבורי יוכלו להזיז את התעשייה והפוליטיקה ממבט קצר טווח, אל ראיה ארוכת טווח ובטוחה לאדם ולסביבה.ה

הפקת מים מהאויר
כזה עוד לא ראיתם

שנתיים של הנדסה ופיתוח של אילן כץ, הפכו  רעיון וסימולציית מחשב של הטכניון למתקן הדגמה המפיק מים מהאויר

טכנולוגיה חדשנית מבוססת תהליך ספיחה, הרבה פחות אנרגיה, ללא חשש לזיהום מהאויר ועובד בכל מקום ואקלים. 

מה משותף לשטפונות ביפו ושרפות באוסטרליה ?

הבעיה האקלימית אינה “התחמחממות גלובלית” אלא שינוי אקלים. מזג האויר נעשה קיצוני יותר, רוחות ושרפות לא נשלטות וסערות חורף קשות 

התחלנו את 2020 עם שרפות באוסטרליה והצפות במישור החוף

כמו טרמפ גם בארץ טרם הפנימו את המחוייבות לניהול סביבתי, תכנון ניקוז “רגיש למים”, וריסון פליטת גזי חממה

 

אתר הפסולת מסריח -
יש פתרונות !

RDF בחירייה מסריח

דווקא מתקן לפסולת יבשה לא צריך לייצר ריחות. כמובן ניתן להתקין מתקני ספיחה וטיפול לריח, אבל ניתן גם למנוע את היווצרות הריח בניהול נכון של הפסולת והמתקן

עוד מידע במאמר כאן באתר

Oil and Water don’t mixed

Azerbaijan is blessed with oil. Bako becomes cleaner with amazing buildings, but a lot is still to be done to avoid the oil spill in water and volatile organic in air.

Rural area is waiting for safe water supply and modern sanitation.

developing countries waste

 

A tour to central America reveille the obvious – a lot of food waste in the urban and rural MSW.

Aluminum cans are surprisingly in every bin, even though a very fine source separation of metal is done by citizens and paid by governmental collection centers

 

שנת גשם מבורכת 4.2019

חורף 2019 הסתיים עם סופות באביב. כמות גשם שנתית  – כ 20% מעל הממוצע ברוב חלקי הארץ

מפלי בזלת, רמת הגולן

הרפורמה בשפכי הרפתות ביישורת האחרונה

עד סוף 2019 יש להתקין מתקני קדם טיפול ולהפחית את זיהום השפכים. הרפתות המשפחתיות נמצאות באיחור, ונדרשת פעולה זריזה למניעת קנסות גבוהים. החלופות נבדקו ותתכן גם תמיכת משרד החקלאות. חשוב להתאים את הטיפול לתנאי המשק המקומיים.

 

יום המים הבינלאומי - 22.3.19
אצלנו, ובאפריקה

בארץ אנו מדברים על הכנרת, התפלה, תאגידי המים ויוקר המחיה,  ואילו צריך לדבר יותר על מצב מי התהום, ירידת המפלסים וזיהום האקויפרים. ליום המים הבינלאומי שווה להסתכל גם החוצה לכיוון אפריקה הצמאה. חוסר פיתוח ארוך שנים מחייב לצמצם פערים לאבטחת סם חיים לאפריקה שממשיכה    Innovation Africa         להיות צמאה. עושה פרויקטים מעוררי השראה של אספקת מים למקומות נידחים וראויה להערכה ותמיכה.    יש בקנה גם פתרונות לאספקה מים מקומית ממקורות חדשים ולדלג על השקעה עצומה בתשתיות, פחת וזיהום מי שתייה

מחזור פסולת עירונית ללא שוק לממוחזרים לא הולך

מאז 2017 סין אוסרת ייבוא של פסולת. הקרטון והפלסטיק שהופרדו בארה”ב יוצאו לסין, וכיום נשארו ללא אתר קצה למחזור. חברות האשפה והמטמנות מעלות מחירים והמיון וההפרדה מסתיימים בהטמנה. גם פתרונות שרפה מתקבלים בקושי בארה”ב לאור הזמן הנדרש להקמת המתקנים ודע הקהל בנוגע לאיכות האויר.   גם בארץ על הרגולטור לוודא שהכלכלה המעגלית מגיעה לשטח ויש לתמרץ גם שימוש בחומרי גלם ממוחזרים, אחרת תהליך המחזור נסוג להטמנה

חייגתם לתאגיד המים וענה לכם המוקד העירוני

התאגידים ממשיכים לשמש כמקור הכנסה עירוני וטרם הושלמה המהפכה, בה תשלומי המים והביוב משמשים רק לצורך המים והביוב. התקדמנו מאז שמחלקות המים יצאו מהעיריות, אבל ההתייעלות צריכה להמשיך

? פארק או שכונת נחל הקישון

מאבק ארוך של רשות נחל הקישון מול חברת נמלי ישראל חייב להסתיים בפיתוח פארק מורד הקישון. באזור קרקעות פנויות והמאבק על שימושי הקרקע מול הנמל הוא אבן בוחן לכוונות גרנדיוזיות לפינוי התעשיה הכבדה בבתי הזיקוק   ומזרחה משם.    טוב ציפור אחת בפארק         מ 83,000 יחידות דיור המתוכננות על קרקעות בזן

המכרז להפעלת פיילוט סימביוזה תעשייתית יוצא לדרך

מכרז להפעלת פיילוט סימביוזה תעשייתית יוצא לדרך (שנה לאחר פרסום המכרז) ונועד לייצר סחר בתוצרי לוואי תעשייתיים שיהפכו לחומר גלם אצל תעשייה אחרת. בהצלחה לתחילת מסחר חשוב זה. במקביל עדיין מושלכת אשפה בצידי הדרכים ואפילו שרפת פגרים 200 מטר משער מטמנה מסודרת

 11.3.19 

הכלכלה המעגלית יורדת מהתאוריה לשטח

 בארה”ב חברות ורשויות אוסרים שימוש בכלים ומוצרים חד פעמיים ועוברים לשימוש חוזר. החל מכלים חד פעמיים וקשיות שתייה ועד אריזות שילוח של רכישות מקוונות שאינן מקרטון אלא אריזה רב פעמית. בתקווה שגם בארץ יאומץ הטרנד העולמי 

We are no longer talking about making disposable products less bad with incremental steps toward more recycled content. We are focusing on the transition to reusables and a reuse industry.     The Seismic Shift Afoot: From Disposable to Reusable – waste360.com

 

הרבה אשפה
"בכנס "סביבה 2050
15.1.19

האשפה בכנס “סביבה 2050″ קיבלה פוקוס רב מעל הבמה. המעבר להשבת אנרגיה מתקדם, ויתחילו מכרזים ממשלתיים עוד השנה. ככל הנראה מתקן ראשון, בתמיכה נרחבת, יוקם במישור אדומים. כל אשפה תטופל באזור הגיאוגרפי בו יוצרה בתקווה שבעוד פחות מעשור יהיה מתקן ראשון ו 10 מתקנים בשנת 2040. תחנות מעבר ממיינות צריכות לתרום להפחתת אחוז ההטמנה. הקול הקורא פתוח כל הזמן לתמיכה של כ 40% בהשקעה וגם 40 ש”ח לטון ממוחזרים בשלב התפעול.  יש לקוות שמשק האשפה יתקדם בשנים הקרובות ולא יחכה לפתרונות הטרמיים שיגיעו רק בעוד עשור


החלו גשמי הסתוי
והנגר העירוני שוצף

נחל הגיבורים בחיפה מנקז את חלקים מאחוזה ונווה שאנן. ברכת השהייה והשקתה של הנגר, בזרימה של גשם ראשון לעונה, וראשונה גם למתקן זה ! דוגמה של כמויות ואיכויות של נגר עירוני בדרכו לים במפרץ חיפה

20.10.18

עוד ידיעות

22.3.18 – יום המים הבינלאומי ! המקצוענות בתחום נדרשת לפתרון משברי מים 

הסופרבול האמריקאי הגדיר מטרה למזעור הטמנת האשפה מהארוע, והשיג  91% מחזור– 2.2018

רשות המים מתכננת תוספת של מעל 1 מלמ”ק מים בשנה, בהשקעה של כ 7.5 מיליארד שח, עד 2050.  – 2.2018

המשרד להגנת הסביבה מקדם חזון להשבת אנרגיה מאשפה – צעד חשוב לסביבה ! ראו פרסום התוכנית האסטרטגית – 1.2018

לכבוד יום השרותים העולמי 19.11 – העולם השלישי ממתין לסניטציה ובריאות תקינה,ראו דוח ומאמר  בנושא – 11.2017

נדרש פיקוח על המחזור – נתוני מוטים של מחזור בקבוקים – 11.2017

סין מקצצת ביבוא הקרטון. שוק המחזור בארה”ב מגיב בירידת מחירים משמעותית  – 10.2017

תושבי יוסטון שילמו את מחיר הפיתוח המואץ – 8.2017

נחל כזיב מקבל הקצאת מים לטבע – 7.2017