רישוי עסקים

רישוי עסקים

הקמה של פרוייקט והפעלתו דורשים היתרים. הוצאת הייתר בנייה למבני תעשייה ורישוי עסק תעשייתי מחייב התייחסות למגוון נושאים סביבתיים ואישורם מול איגודי הערים או  המחוזות של המשרד להגנת הסביבה.

בשנים האחרונות החלה רפורמה ברישוי הבניה ורישוי העסקים, במטרה לשפר וליעל את הליכי רישוי העסקים ולהקל ככל הניתן על בעלי עסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים. זאת, תוך כדי הקפדה על המשך הפיקוח על העסקים על-מנת להבטיח את מטרות חוק רישוי עסקים. בהיבט הסביבה הדרישות נשארו כבעבר ומחייבות הגשת מסמכים מפורטים.

במקביל לתכנון הסביבתי של הפעילות בעסק, נפעל משלב מוקדם למילוי התנאים לקבלת היתר הבניה והוצאת רישיון העסק. השרות יכלול את ביצוע הסקרים וניתוח צרכי העסק מההיבטים הטכנולוגיים והרגולטוריים הנדרשים בפרוייקט שלכם.

משרד להגנת הסביבה דורש לקבל את מלוא הנתונים ופרוט מתקני היצור והטיפול. נדרשת התייחסות לחומרי הגלם והצורך בהיתר רעלים. אופי השפכים שיתקבלו ומתקני הטיפול מפורטים ב"פרשה הטכנית" של המפעל. איכות האוויר מתוארת במסמך "סקר תהליכים ופליטות" והנספחים שלו.

התנאים ברישיון העסק ילוו את המפעל בכל שנות פעילותו. חשוב לתאר נכון את הפעילות ולהגיע לקבלת תנאים המשקפים את פעילות התעשייה ואת צרכי הפיקוח עליהם. חוסר שקיפות ראשוני יכול לגרור לחוסר אמון וקבלת תנאים פיקוח וניטור מעבר לנדרש, דבר שיגרור התדיינות ארוכה ועלויות מתמשכות לאורך פעילות העסק.

השרות שלנו יספק לכם את המסמכים הסביבתיים וינהל את התהליך מול הרשויות עד לקבלת רישיון העסק.

מעוניין בייעוץ סביבתי?

השאר פרטים ונחזור בהקדם: