מאמרים

חלופות טיפול טרמוכימי באשפה

מהפכת מפעלי מחזור בארץ

פוטנציאל הטיפול

חלופות לשינוי המצב

מה נדרש:

 • % מחזור גבוה
 • מתקן על בסיס כלכלי
 • תקינות סביבתית וציבורית

 

חלופות:

 • מחזור יבש – MRF(ירושלים)
 • RDF (ורידיס, חירייה)
 • הפרדה + טיפול אנארובי (חץ אקולוגיה)
 • טיפול טרמוכימי (גזיפיקציה)
 • משרפה

טיפול טרמוכימי
גזיפיקציה מול שרפה

פוטנציאל הטיפול

ערך היסק

עלויות הקמה ותפעול

מחזור חומרי גלם

מקור הכנסות בטיפול בפסולת

כדאיות כלכלית לחלופות טיפול

70% חוב, ל- 10 שנים בריבית 10%. ללא תמיכה ממשלתית.
ערך נוכחי חושב ל 20 שנה בריבית 10%

טיפול בכדאיות החלופות

 • כיצד ה RDF יכול להתקיים כלכלית ?
 • האם חלופות הפרדה יבשה, עם וללא טיפול בחומר אורגני, יציבה כלכלית ?
 • כיצד טכנולוגיה טרמית תהיה כדאית כלכלית ?

רגישות החזר ההון לאחוז המחזור

בניטרול הכנסה מהטמנה!

עתיד טיפול טרמוכימי

 • מחייב ודאות טכנולוגית והתאמה לאשפה מקומית
 • שילוב טכנולוגיות להעלאת ערך קלורי והפקת מוצרי לוואי
 • מחייב מכירת החום
 • תמיכה במימון מתקן פסולת לאנרגיה

סיכום:

 • מפעלי מחזור מרווחים מהקופון על עלות ההטמנה.
 • RDF פתרון מגבלתי – סביבתי וכלכלי.
 • עיכול אנארובי הוא פתרון למקטע בעל פוטנציאל הנזק
  הסביבתי העיקרי.
 • ללא מעורבות ממשלתית לא תפחת ההטמנה.
 • טכנולוגיה טרמוכימית – חלופה סביבתית, אך יקרה.

מעוניין בייעוץ סביבתי?

השאר פרטים ונחזור בהקדם: