מכרז לשדרוג תחנת ניטור

תחנת ניטור רציף ומקוון לאיכות מי נחל הקישון פועלת משנת 2006 והגיע הזמן לשדרוגה. לצורך ביצוע הפרוייקט בצענו עבור רשות נחל הקישון תהליך RFI לטובת הכנת מפרטים ומסמכי המכרז.

קרא עוד »

תיק מפעל / תיק שטח

הערכות לתרחישי חרום הינה תהליך יסודי בניהול הבטיחות בתעשייה. תיק המפעל מרכז את כלל הידע והנהלים להתמודדות עם אירועי חרום.

קרא עוד »