פרוייקטים

היתר בניה לתעשייה, תחנת מעבר פסולת

משרד הגנת הסביבה משתמש בשלבי רישוי הבניה ורישוי העסק לצורך מתן הנחיות סביבתיות לתעשייה. בשלבים אלו המפעל חושף לראשונה את פעילותו המתוכננת ובהתאם מתקבלות ההנחיות הסביבתיות בתחום הפליטות לשפכים ולאוויר, החומרים המסוכנים וייתר היבטי הסביבה.

הצגה מדוייקת של הפעילות בעסק תאפשר שפה משותפת ברורה על אנשי המשרד להגנת הסביבה והיחידות הסביבתיות, קבלת דרישות רלוונטיות ותכנון מוקדם של המפעל להתקנת האמצעים הנדרשים. דחיית הכנת הפרשה הטכנית או סקר פליטות לאוויר גוררים דרישות לא רלוונטיות, או עיכוב בקבלת היתר הבניה.

בפרוייקט הסדרנו את דרישות הגנת הסביבה לתחנת מעבר לפסולת בניה בגולן. קבלת ההיתר התעכבה עד לאישור הגנת הסביבה ונדרש תכנון ותאום מול תאגיד המים. הדרישה נגעה לכך, שגשם היורד על ערמות פסולת בניה או גזם יוצר נגר מזוהם המחייב טיפול קדם והזרמה לביוב ולא לסביבה. הנושא נלמד ואופיין הזיהום הצפוי מערמות פסולת ובהתאם תוכננו מתקני קדם לשיקוע מוצקים ואיגום. התאום מול תאגיד המים דרש ויסות ספיקות למניעת עומס הידראולי גובה מידי על המט"ש האזורי, שיכול להגיע לכמויות משמעותיות בזמן סופת חורף.

על פי היסטוריית משקעים וניתוח תרחישי גשם נמצא שבשטח של כ- 6 דונם, נפח גשם יכול להגיע לכ- 200 קוב לשעה, באירוע בהסתברות 1%. בהתאם, הוגדרו נפח נדרש לאגירה ואמצעי בקרה ודיווח.

התכנון בוצע בתאום עם תאגיד המים ואישורם התקבל תוך זמן קצר.

הצגת כלל הנתונים למשרד להגנת הסביבה אפשרה גם את קבלת אישורם לוועדה המחוזית והתקדמות בתהליך הייתר הבניה.

מעוניין בייעוץ סביבתי?

השאר פרטים ונחזור בהקדם: