פרוייקטים

טיפול בקנסות על חריגות ביוב

לקוחות תעשייתיים קטנים פנו לקבל עזרה בהתנהלות מול תאגיד המים והביוב ששלח להם הודעות קנס

ע"פ "כללי תאגידי המים והביוב". הקנסות היו בגין הזרמת שפכים המוגדרים חריגים או אסורים. ריבוי הפרטים בתקנות הקשה על הלקוחות בהבנת אופן חישוב הקנסות והדרך למניעתם.

במקרים השונים נמצאו סיבות שונות לחריגות בשפכים.

עבור לקוח שהיה חלק ממתחם רפואי גדול התגלה שאמנם מרככי המים שלו פולטים נתרן וכלוריד, אך זאת במסגרת המותר, ואילו ריכוז החומר האורגני שהיה באנליזת השפכים מעידה שהלקוח לא יכול להיות המקור לחריגות ולכן אינו צריך לשאת בחלק מקנסות השפכים.

בסיור במתחם אקדמי שנדרש לשלם בגין חריגות בשפכים נמצא שמערכת הביוב כוללת חיבור של צרכנים אחרים, מחוץ לגדר המתחם וכן שדיגום השפכים לא בוצע בשוחת הדיגום של המתחם, אלא בשוחה ציבורית אחרת. בהתאם בוטלו הקנסות עד לברור של התאגיד על מבנה מערכת השפכים. במקביל בוצעה גם בדיקה של אופי ההזרמות השונת במתחם בכדי לוודא שחומרים חריגים לא יוזרמו לביוב העירוני.

במפעל תעשייתי התקבלו קנסות גבוהים בגין חריגות השפכים. חוסר בשפה משותפת עם התאגיד הקשה על המפעל בברור הנושא. אנו הצלחנו להפחית את הקנסות בהתאם לספיקת שפכי התעשייה בפועל, ולא בהתאם לצריכת המים של המפעל (שרובם לצורך סניטרי). מדי המים שהותקנו בעבר על מערכת השפכים שמשו אותנו להכנת דוחות ספיקה. הנתונים דווחו לתאגיד והתקבלה הפחתה משמעותית בקנסות. בנוסף בחנו את החריגות באיכות השפכים וניתנו המלצות לשינויי תפעול. כמו כן הותקן מכל דיגום שפכים שיסדיר את נקודת הדיגום למניעת דיגומי עבר שלא ייצגו את איכות השפכים המוזרמים לביוב.

בחינה מקצועית של דוחות ניטור השפכים והודעות הקנס יכולה להצביע על הבעיה ולתת פתרון ומניעת המשך החריגות והקנסות. אנו בוחנים את אופן חישוב הקנס ובודקים האם תואם לספיקת השפכים, לתדירות החריגות ולאיכות השפכים. בדיקה פיסית בשטח יכולה גם לברר האם אופן דיגום השפכים מייצג את שפכי העסק. בתהליך זה ניתן להגיע לחסכון בגובה הקנס וכן לפעול לקבלת היתר לחריגות באיכות השפכים.

מעוניין בייעוץ סביבתי?

השאר פרטים ונחזור בהקדם: