פרוייקטים

מכרז לשדרוג תחנת ניטור

תחנת ניטור רציף ומקוון לאיכות מי נחל הקישון פועלת משנת 2006 והגיע הזמן לשדרוגה. לצורך ביצוע הפרוייקט בצענו עבור רשות נחל הקישון תהליך RFI לטובת הכנת מפרטים ומסמכי המכרז.

מטרות התחנה הן לעקוב אחר איכות מי הנחל ולזהות אירועי זיהום בזמן אמת. התחנה מודדת את איכות מי הנחל תוך שאיבה רציפה של מי הנחל, איסוף נתוני איכות המים, הצגת הנתונים, שליחתם למוקד מרכזי ומתן התרעות על חריגות ותקלות בזמן אמת.

בתחנה נמדדים ריכוזים של אמוניה, חנקה, כלל זרחן וכן ערך הגבה, חמצן מומס, טמפרטורה, ומוליכות חשמלית. כמו כן באפיון התחנה יש להתחשב בכך שהתחנה נדרשת לעקוב אחר הזרמות קולחים סניטריים ותעשייתיים אל הנחל. בנקודה הנדגמת, מי נחל הקישון דומים במליחותם למי ים ומחזורי הגאות והשפל היומיים.

שקלנו משתנים שונים לצורך טיוב הניטור כדוגמת, תוספת מדידת מפלס הנחל ומעקב אחר הגאות והשפל. עומק נקודות הדיגום לבחינת שיכוב המים בנחל. מדידת כלורופיל למעקב אחר ריכוז האצות ואירועי פריחת אצות.

כלל המאפיינים ודרישות התפעול והתחזוקה שוקללו בכתיבת אפיון התחנה שהיווה את הבסיס למכרז.

עם קבלת ההצעות בוצעה השוואה של המפרטים הטכניים לדרישות המכרז.

בשלב ההתקנה יבוצע פיקוח על טיב העבודה. בדיקות האיכות שהוגדרו במכרז עצמו ישמשו לבדיקות הקבלה של התחנה.

מעוניין בייעוץ סביבתי?

השאר פרטים ונחזור בהקדם: