מאמרים

מתקן מקומי לטיפול בשפכים

תרי נופש וטבע, קולטים קהל הרוצה להתקרב לטבע ולכן נדרשים לשמור על הסביבה, לא רק עקב הרגולציה המחייבת זאת. בתחום הטיפול בשפכים האתגר הוא גדול יותר מכיוון שהרבה מאתרי הנופש מנותקים מתשתיות ביוב ציבוריות דורשים פתרון מקומי לטיפול בשפכים.

פתרונות מסורתיים של טיפול ע”י בור רקב לא מספקים את האיכות הנדרשת המאפשרת פליטת קולחים לסביבה ללא פגיעה במערכת האקולוגית.

טיפול אירובי בשפכים הכולל גם אספקת חמצן לתהליך הטיפול, מאפשר הגעה לאיכויות טובות והפחתת החומר האורגני והמוצקים המרחפים  וגם פרוק של תצורות החנקן  ועמידה בדרישות הרגולציה. עם זאת טיפול אירובי דורש אנרגיה לצורך הפעלת איורור השפכים.

moving bed biological reactor MBBR

טכנולוגיה  המשלבת טיפל ארובי עם חסכון באנרגיה, פשטות תפעול ותחזוקה מעטה. מתקנים מסוג נפוצים כיום במגזר העירוני והתעשייתי וכן גם במתקני טיפול מקומיים. השיטה דורשת פחות נפח ראקטור ביחס לטיפול אירובי אחר. בהתאם מתקני טיפול בשפכים בתחום העירוני והתעשייתי שודרגו ע”י תוספת נשאי ביומסה לאגני הטיפול ללא צורך בהגדלת נפחי הראקטורים.

עקרון הפעולה הוא שהביומסה המפרקת את הזיהום בשפכים גדלה על נשאי פלסטיק המורחפים במתקן הטיפול ע”י בעבוע אויר. בכך מתקבל ה”מצע המרחף”. לנשאים שטח פנים גדול ותכונות מבנה המאפשרות התפתחות ביומסה ומגע טוב עם המים והחמצן. על גבי נשאי הפלסטיק מתפתחת שכבת ביומסה פעילה המסוגלת לבצע תהליכים אירוביים ואנקוסיים ולספק טיפול מקיף לזיהום שבשפכים. הטיפול בעודפי הבוצה פשוט עקב יכולת הפרדה טובה של עודפי הבוצה מהקולחים.

מתקן MBBR  יכול להיות מותקן מעל הקרקע במכולה ימית בתצורת plug & play, או תת קרקעית בשוחות חפורות הדורשות פעילות מקומית להתקנה נסתרת. המתקן כולל לוח בקרה פשוט המפעיל את מפוח האוויר ומשאבת הבוצה. התחזוקה הנדרשת היא בקרה תקופתית על תקינות הציוד ופינוי עודפי בוצה מהמכל הספטי אחת למספר חודשים ~ שנה. גודל המתקן מותאם לספיקת הביוב וסוג השימוש . לכ- 100 איש נדרש ראקטור MBBR של כ- 5 קוב.

מעוניין בייעוץ סביבתי?

השאר פרטים ונחזור בהקדם: