פרוייקטים

ניהול נגר מפעל כימי

טיפול בשפכי תעשייה אינו מצטמצם רק לשפכים הזורמים בצנרת אל מתקם קדם הטיפול. שטחי התפעול בתעשייה מזדהמים מחומרי הגלם והתוצרים, וכשיורד גשם יש לוודא שהנגר העילי לא יפגע בסביבה. בהרבה מהתעשיות הנגר העילי מחייב טיפול והזרמה לביוב, ולא ניתן לשחרר את הנגר לנחלים.

בתעשייה כימית לייצור דטרגנטים, חומרי הגלם זולים, ולכן הפחת שלהם אינו משמעותי כלכלית, אך יש לכך השלכות סביבתיות. מלחי הנתרן המשמשים לייצור דטרגנט מביאים לריכוזי נתרן מעבר לכללי תאגידי מים וביוב (230 מג"ל), ואז המפעל נדרש להוציא מלח מהשפכים – כלומר להתפיל את הנגר שהזדהם.

הפתרון המיטבי הוא מניעה במקור, קירויי רחבות, ניקוי גלגלים של מלגזות וניהול חצר טוב.

בפרוייקט שביצענו המפעל אגר נגר מזוהם בנתרן, זרחן ודטרגנטים בכמות של אלפי קוב, לאחר שנים של איסוף ללא יכולת הזרמה לביוב. התפלה של שפכים מחייבת טיפולי קדם לקבלת תהליך התפלה יציב. אתגרים של שיקוע מלחים קשיי תמס ואילוח ביולוגי חייבו ברור ראשוני וסימולציה של תהליך ההתפלה בכדי לדעת להגדיר את מפרט המתקן הנדרש ויכולת לבקר את ההצעות שספקים הציעו.

בחירת ספקים כללה ביקורת טכנולוגית וכן ברור ניסיון מוקדם ויכולת הקמה והפעלה.

בפרוייקט הטיפול במאגרי הנגר נדרשה גם פינוי הבוצה. בוצע סקר במאגר ואנליזות לברור כמות ואיכות הבוצה. תוכנית הניטור לבוצה אושרה מול המשרד להגנת הסביבה. אישור התוכנית הינו תנאי מקדים לסיווג הבוצה בהתאם לקטלוג הפסולת ובהתאם להגדיר את יעד הפינוי המורשה.

הכנה מוקדמת של סקרים וניתוח טכנולוגי אפשרה קבלת הצעות רלוונטיות וניתוחן. היעוץ אפשר למפעל ניהול משא ומתן ברור מול הספקים במטרה לקצר את זמני ייזום הפרוייקט ולהפחית את עלותו.

מעוניין בייעוץ סביבתי?

השאר פרטים ונחזור בהקדם: