פרוייקטים

תיק מפעל / תיק שטח

הערכות לתרחישי חרום הינה תהליך יסודי בניהול הבטיחות בתעשייה. תיק המפעל מרכז את כלל הידע והנהלים להתמודדות עם אירועי חרום. בעבר הוכן התיק בהתאם להוראות נציב כבאות והצלה ומכוח תקנות רישוי עסקים. בקיץ 2020 עודן חוזר המנכ"ל של משרד הפנים לגבי עדכון תכולת תיק המפעל.

קיבלנו לידינו את תיק המפעל לצורך עדכונו. בעבודה זו נדרשנו להתאים את התיק לפורמט החדש, אך מעבר לכך, בקריאה מקצועית נמצאו נתונים ישנים ולא עדכניים וכן חוסר הבנה בתהליכי הכימיים המבוצעים במפעל וסיכוני החומ"ס הקיימים.

כתוצאה מניתוח אפשרויות התגובה בין החומרים השונים העלינו מחדש למודעות סיכוני תגובה ופיצוץ, אשר ישמשו לעדכון וריענון העובדים במידע בטיחותי חשוב ורלוונטי, שככל הנראה לא הודגש בשנים האחרונות.

כחלק מעדכון תיק המפעל שולבו המלצות לשימוש בכלים אינטראקטיייבם ואפליקציות בטיחות (חינמיות) שפותחו עבור ה EPA האמריקאי והקנדי. שימוש בכלים מקוונים מאפשר הצגת מידע זמן אמת על התפשטות פלומות זיהום אוויר וכרטיסי תגובה רלוונטיים לכל תרחיש.

מעוניין בייעוץ סביבתי?

השאר פרטים ונחזור בהקדם: