מכרז לשדרוג תחנת ניטור

תחנת ניטור רציף ומקוון לאיכות מי נחל הקישון פועלת משנת 2006 והגיע הזמן לשדרוגה. לצורך ביצוע הפרוייקט בצענו עבור רשות נחל הקישון תהליך RFI לטובת הכנת מפרטים ומסמכי המכרז.

קרא עוד »

תיק מפעל / תיק שטח

הערכות לתרחישי חרום הינה תהליך יסודי בניהול הבטיחות בתעשייה. תיק המפעל מרכז את כלל הידע והנהלים להתמודדות עם אירועי חרום.

קרא עוד »

אגנים ירוקים – CWL

השימוש הביתי במים צורך כ- 140 ליטר לנפש ליום בממוצע. כ- 60-70% מהמים יהפכו ל "מים אפורים " שהינם מקטע השפכים הביתיים שאינו כולל הדחת אסלות. התפלגות צריכת המים הביתית הינה בהתאם לפרוט בטבלה הבאה.

קרא עוד »

מתקן מקומי לטיפול בשפכים

תרי נופש וטבע, קולטים קהל הרוצה להתקרב לטבע ולכן נדרשים לשמור על הסביבה, לא רק עקב הרגולציה המחייבת זאת. בתחום הטיפול בשפכים האתגר הוא גדול יותר מכיוון שהרבה מאתרי הנופש מנותקים מתשתיות ביוב ציבוריות דורשים פתרון מקומי לטיפול בשפכים.

קרא עוד »