Admin@enviro-eng.co.il

מחבר: Admin@enviro-eng.co.il

במפגש שבין סביבה לתעשייה

מוזמנים לקרוא ב דהמרקר ראיון על השרותים למיחזור ומניעת זיהום, טיפול במטרדים סביבתיים וחדשנות טכנולוגית. וכן על ייעוץ לפתרונות סביבתיים בני קיימא למפעלים ולסביבה themarker.com

קרא עוד »