מאמרים

מאמרים

חלופות טיפול טרמוכימי באשפה על בסיס מהפכת מחזור האשפה בגוש דן  7.2017 – קרא עוד

התפלת קולחים מופחתי פוספאט: בחינת חלופות לשיקוע פוספט מוקדם.  2006 – קרא עוד

Katz I., Dosoretz C., Ruskol Y and Green M. 1999. Simultaneous removal of nitrate and atrazine from groundwater. Water Science & Technology. 41(4-5): 49-56.

Katz I., Shulimovitch M. and Zisel-Perry Z. The Kishon River Pollution & Restoration Plans. 1999. The 7th international conference of the Israel society for ecology and environmental quality sciences.

Katz I., Green M., Ruskol Y and Dosoretz C. 2000. Characterization of atrazine degradation and nitrate reduction by Ps. ADP. Advances in Environmental Research. 4: 219-224.

Katz I., Dosoretz C., Mandelbaum R. and Green M. 2001. Atrazine degradation under denitrifying condition in continuous culture of Pseudomonas ADP. Water Research 35: 3272-3275.

M.Y.Flugelman, Y.Rubin, I. Ben-Tzvi, I.Katz, M.Landesberg, R.Yaffe, A.Cohen, E.Doveh, A.Kogan, M.David & B.S.Lewis. 2002. Usefulness of urine Thromboxane B2 measurements as highly specific predictor of adverse cardiac events in patients presenting to emergency room with acute chest pain. Circulation 106 pp:II-661.

Dosoretz C.G., Ivnitsky H., Katz I., Green M., Semiat R., Minz D., Tartchitzky J. and Chen Y. 2004. Characterization of membrane biofouling in nanofiltration processes. ISME10, Cancun, Mexico.

H. Ivnitsky, I. Katz, M. Green, R. Semiat and C.G. Dosoretz. 2004. Characterization of Membrane Biofouling in Nanofiltration Processes. The annual conference of the Israeli society of microbiology. Haifa.

Geffen N., Semiat R., Eisen M., Balazs Y., Katz I., Dosoretz C.G. 2006. Boron removal from water by compexation to polyol compounds. J. Membrane Sci. 286:45-51.

Ivnitsky H., Katz I., Minz D., Shimoni E., Chen Y., Tarchitzky J., Semiat R. and Dosoretz C.G. 2005. Characterization of membrane biofouling in nanofiltration processes of wastewater treatment. Desalination 185: 255–268.

Katz I., Ivnitsky H., Minz D., Shimoni E., Chen Y., Tarchitzky J., Semiat R. and Dosoretz C.G. 2005. Characterization of membrane biofouling in nanofiltration processes of wastewater treatment. Desalination and the environment. Santa Margherita Ligure, Italy.

Gur-Reznik S., Katz I. and Dosoretz C.G. 2008. Removal of dissolved organic matter by granular-activated carbon adsorption as a pretreatment to reverse osmosis of membrane bioreactor effluents. Water Research: 42: 1595-1605

Katz Ilan and Dosoretz Carlos G. 2007. Desalination of domestic wastewater effluents: phosphate removal as pretreatment. Desalination: 222: 230-242

Katz, I., M. Green, R. Semiat and C.G. Dosoretz. 2004. Biofouling of nanofiltration membranes applied for municipal wastewater treatment. Water Engineering, Fluids and Irrigation 2-3 (In Hebrew).

Friedler Eran, Katz Ilan and Dosoretz Carlos G. 2007. Chalorination and coagulation as pretreatments for greywater desalination. Desalination: 222: 38-49.

Ivnitsky H., Katz I., Minz D., Volvovic G., Shimoni E., Kesselman A., Semiat R. and Dosoretz C.G. 2007. Bacterial community composition and structure of biofilms developing on nanofiltration membranes applied to wastewater treatment. Water Research: 41: 3924-3935.

Ilan Katz, Raphael Semiat, Carlos Dosoretz, Nir Goldshtein, Josef Hagin. 2010. Pilot plant for domestic effluent filtration and desalination for sustainable effluent utilization. EuroMed 2010, Tel Aviv, Israel

J. Hagin, M. Khamis, A. Manassra, J. Abbadi, M. Qurie, A. Bulad, L. Al Hadidi, G. Oron, A. Shaviv, I. Katz. 2010. Treatment and use of wastewater for agricultural irrigation. Palestinian – Jordanian – Israeli Project. IFS Proceedings 680. http://www.fertiliser-society.org/proceedings/uk/Prc680.HTM

Dosoretz, C.G., J. Tarchitzky, I. Katz, E. Kenig and Y. Chen. 2011. Fouling in microirrigation systems applying treated wastewater effluents. pp. 328-350 (Ch. 10). In G.J. Levy, P. Fine and A. Bar-Tal (Eds.) Treated Wastewater in Agriculture: Use and Impacts on the Soil Environment and Crops. Blackwell Publishing Ltd., Oxford, U.K.

Chen Y., Dosoretz, C.G., Katz I., Jueschke E., Marschner B. and Tarchitzky J. 2011 .Organic matter in wastewater and treated waste water irrigated soils: properties and effects pp. 400-417 (Ch. 13). In G.J. Levy, P. Fine and A. Bar-Tal (Eds.) Treated Wastewater in Agriculture: Use and Impacts on the Soil Environment and Crops. Blackwell Publishing Ltd., Oxford, U.K.

Klas S., Beliavski M., Gluska D, Amara R., Katz I., Lehrer T., Nahir R., Tarre S., Green M. (2015). Minimizing brine discharge in a combined biophysical system for nitrate removal from inland groundwater. Separation and Purification Technology 156(2):496-501

שושי צייזל-פרי, מתי שולימוביץ’, אלון בן-מאיר ואילן כץ. זיהום מי מורד נחל הקישון ודרכי התמודדות. כנס האגודה הישראלית למשאבי מים. 1999

מתי שולימוביץ, שושי צייזל-פרי, אלון בן מאיר ואילן כץ. מקורות זיהום במורד נחל קישון. הכינוס השנתי ה- 30, האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי איכות הסביבה. 2000

אורי מינגלגרין, שושי צייזל-פרי, מתי שולימוביץ ואילן כץ. תקן סביבתי לאיכות מי נחל הקישון. הכינוס השנתי ה- 30, האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי איכות הסביבה. 2000

אילן כץ, שושי צייזל-פרי, מתי שולימוביץ ואלון בן מאיר. סיכום רב שנתי של איכות מי נחל הקישון. הכינוס השנתי ה- 30, האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי איכות הסביבה. 2000

אילן כץ, שושי צייזל-פרי ומתי שולימוביץ. איכות מי נחל הקישון לאור פעילות התעשיה ומכון הטיהור במפרץ חיפה. הנדסת מים. 47: 2001  

אילן כץ, מיכל גרין, רפי סמיט, דרור מינץ, חנן איבניצקי, גלית וולווביק-כהן, לריסה קאוטסקי וקרלוס דוזורץ. ביופאולינג של ממברנות ננופילטרציה בטיפול ממברנאלי בשפכים. 2004. הנדסת מים נוזלים והשקיה

חנן איבניצקי, אילן כץ, מיכל גרין, דותן רייך, רפי סמייט, דרור מינץ, יונה חן, חורחה טרציסקי, קרלוס דוזורץ. חקר זיהום ביולוגי בתהליכי ננופילטרציה בטיפול בשפכים. 2004. האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי איכות הסביבה, הכינוס השנתי ה-33. תל אביב

אילן כץ, גלינה אפל, רפי סמייט, מיכל גרין, קרלוס דזורץ. איפיון המקטע האורגני המומס בקולחי ביוראקטור ממברנאלי לטיפול בשפכים עירוניים. 2004. האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי איכות הסביבה, הכינוס השנתי ה-33. תל אביב

גיא רמון, אילן כץ, רפי סמייט, מיכל גרין, קרלוס דזורץ. סינון ממברנלי ישיר של מים אפורים למטרת מיחזור מקומי. 2004. האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי איכות הסביבה, הכינוס השנתי ה-33. תל אביב

ניצן גפן, רפאל סמיט, מוריס אייזן, אילן כץ, יעל בלש, קרלוס דוזורץ. הרחקת בורון ממים ע”י קומפלקסציה עם תרכובות פוליאוליות. 2006. האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי איכות הסביבה, הכינוס השנתי ה-35. חיפה

אילן כץ, אבנר רונן וקרלוס דוזורץ. התפלת קולחים מופחתי פוספאט, בחינת חלופות לשיקוע פוספט מוקדם. 2006. האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי איכות הסביבה, הכינוס השנתי ה-35. חיפה

ירון קוניצר, אילן כץ, קרלוס דוזורץ וערן פרידלר. הכלרה וקואגולציה כטיפול קדם להשבה ממברנלית של מים אפורים. 2006. האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי איכות הסביבה, הכינוס השנתי ה-35. חיפה

שירה גור-רזניק, אילן כץ, קרלוס דוזורץ. השפעת ספיחת פחם פעיל על הרחקת חומר אורגני מומס כטיפול מקדים להתפלת קולחים. 2006. האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי איכות הסביבה, הכינוס השנתי ה-35. חיפה

איתי אבן עזרא, אילן כץ, קרלוס דוזורץ ומיכל גרין. טיפול ממברנלי בשפכים לאחר שיקוע כימי. 2006. האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי איכות הסביבה, הכינוס השנתי ה-35. חיפה

מחזור מים בתחום האורבני – הזדמנויות וחסמים. 2009. האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי איכות הסביבה, הכינוס השנתי ה-37. מכון ויצמן

אילן כץ, רפי סמיט, קרלוס דוזורץ, ניר גולדשטיין, יוסף הגין . 2010. סינון והתפלת קולחים לצורך ממשק קולחים בר קיימא – מתקן חלוץ והדגמה . האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי איכות הסביבה, הכינוס השנתי ה-38. באר שבע

מחזור אשפה עירונית מעורבת ומופרדת במקור בגוש דן. 2012 .האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי איכות הסביבה, הכינוס השנתי ה-41 .רחובות

כלכליות חלופות טיפול באשפה על בסיס מהפכת מחזור האשפה בגוש דן. 2017. האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי איכות הסביבה, הכינוס השנתי ה-45. הרצליה